Önkéntes Tűzoltó Testület Szilas - DHZ Brestovec

 
Tisztelt Olvasók!
 
Ezen az oldalon figyelemmel követhetik Szilas község Önkéntes Tűzoltó Testületének életét, történelmét, a községben és azon kívül történt bevetéseket, valamint figyelemmel követhetik a község önkéntes tűzoltó csapatainak versenyeredményeit.
 
Jó időtöltést kívánunk!
 

 
 

Évet zárt szervezetünk
 
2015.02.27-én tartotta évzáró tagsági gyűlését szervezetünk a helyi kultúrházban. A tűzoltóévzárót megtisztelte jelenlétével Horváth Vendel az országos önkéntes tűzoltó szervezet főtitkára, Csontos Imre a járási hivatásos tűzoltóság tűzmegelőzési osztályának vezetője, Skrivánek Árpád a járási önkéntes tűzoltó szervezet igazgatója valamint Tóth Péter polgármester és Szabó Magdolna, a SZISZETA nyugdíjas klub elnöknője.
 
 
Az évzáró programpontjainak elfogadása után, szervezetünk elnöke Nagy János beszámolót tartott az elmúlt esztendő eseményeiről, majd ismertetésre került a pénztári beszámoló és a 2015-ös évre szóló munkaterv. A munkaterv elfogadását a vita követte. Polgármesterünk megköszönte az elmúlt évben végzett aktív tevékenységünket és reményét fejezte ki, hogy a következő évben is hasonlóan együtt tud működni szervezetünk a helyi önkormányzattal. Főtitkár úr méltatta a szervezetünk munkáját és kilátásba helyezett egy új IVECO DAILY tűzoltóautót a szervezetünk és a község számára, majd tömlőket ajándékozott szervezetünknek, melyet Komjáti István parancsnokunknak adott át. A vitában felszólalt Csontos úr is, aki elismerően beszélt a tűzoltó rajunk versenyeken elért eredményeiről, valamint megdicsérte szervezetünk tűzmegelőzésbe fektetett munkáját, mely a kevés tűzesetben és a tűzcsapok rendszeres ellenőrzésében és karbantartásában mutatkozik meg. Felajánlotta továbbá segítségnyújtását szervezetünknek a tűzoltó gyakorlatok és tűzoltó technika széleskörű elsajátítása érdekében. Skrivánek úr ismertette a megyei szervekkel való szorosabb együttműködés részleteit és az iskolázásokkal kapcsolatos tudnivalókat. A vitában szó esett az idei évben felavatandó Szent Flórián szoborról és zászlóról, valamint a március 28-án szervezendő „Tűzoltó bál”-ról. Parancsnokunk megköszönte vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást és ezzel növelték az évzáró színvonalát, valamint köszönetet mondott tűzoltó rajunknak a gyakorlatokon való aktív szereplésért és a versenyeken elért eredményekért. A vitát követően a 20. életévüket betöltő jubilánsok köszöntése következett, majd a határozati javaslat bemutatására és elfogadására került sor. A tagsági gyűlést vacsora, majd kötetlen beszélgetés követte.
 

Honvédelmi verseny - Dunaradvány - 4.hely
(2014.10.06.)

 
Tűzoltó rajunk négy tagja október 6-án, honvédelmi versenyen vett részt, ahol szoros küzdelemben a 4. helyezést érték el. 3 kilométert kellett futni a négy tagú csapatnak, két párosra osztódva, ahol különböző ügyességi feladatokat kellett elvégezni. Nagyon örülünk, hogy egy kicsit más fajta versenyen is megmérettethettük magunkat.
 

II. Polgármesteri kupa - Szilas - 1.hely
(2014.08.23.)
Augusztus 23-án második alkalommal került megrendezésre községünkben az önkéntes tűzoltó testületeknek kiírt tűzoltóverseny a Polgármesteri kupáért. A versenyt Tóth Péter, községünk polgármestere nyitotta meg. Megtisztelte jelenlétével a versenyt Horváth Vendel a szlovákiai Önkéntes Tűzoltó Testület országos főtitkára, Skrivánek Árpád a komáromi járás Önkéntes Tűzoltó Testületének igazgatója, Csápai Nikoletta a nagymegyeri ÖTT titkára és Polák László, Ekecs község polgármestere. Horváth Vendel főtitkár úr különdíjat adományozott szervezetünknek.
A versenyen 6 tűzoltó raj vett részt: Nagykeszi, Perbete, Lakszakállas, Nagymegyer-Izsap, Ekecs, Szilas. Külön örömünkre szolgált, hogy a tűzoltó versenyünkön részt vett testvértelepülésünk Zalagyömörő Önkéntes Tűzoltó Egyesületének raja, így versenyünk nemzetközivé vált.

A rajok staféta futásban és tűztámadásban mérték össze erejüket. A két versenyszám idejének összesítése után alakult ki a végeredmény: 1.Szilas
                        2.Perbete
                        3.Ekecs
                        4.Lakszakállas
                        5.Nagykeszi
                        6.Nagymegyer-Izsap 
 
A versenyszámok elvégzése után a Zalagyömörői ÖTE osztottsugár szerelési bemutatót, valamint a szilasi raj a 70-es 80-as évek versenyszabályai szerinti tűztámadást hajtott végre.
Sajnos a zord időjárás közbeszólt, így minden bemutatóra nem kerülhetett sor. Ennek ellenére balesetmentesen és jó hangulatban ért véget a II. Polgármesteri kupa.
 

IX. Perbetei nemzetközi tűzoltóverseny - 1.hely
(2014.07.26)
Július 26-án a IX. Perbetei nemzetközi mazsorett találkozó és tűzoltó versenyen első alkalommal vettünk részt rajunkkal. A rajoknak két fordulóban kellett összemérni erejüket:
1.fordulóban kocsifecskendő szerelésben, ahol csak a tűzoltó motorfecskendő lehetett az alapálláson. A többi felszerelés pedig a kocsifecskendőben volt elhelyezve és így kellett elvégezni a tűztámadást.
A 2. fordulóban csak a legjobb öt időeredményt elért csapat juthatott tovább. Itt már minden felszerelés az alapálláson volt elhelyezve, és így kellett elvégezni a tűztámadást.

Rajunk az 1. fordulóban a legjobb időeredményt elérve jutott tovább a 2. fordulóba, ahol szintén a legjobb időeredményt elérve nem talált legyőzőre. Így a verseny végén a Szilasi ÖTT vehette át az első forduló megnyeréséért járó trófeát, és a második forduló megnyeréséért járó vándorkupát.
 
 

Járási tűzoltóverseny Izsán - 6.hely
 (2014.07.12)
Tűzoltó rajunk szombaton a járási tűzoltóversenyen vett részt, ahol staféta futásban a 3. legjobb időeredményt futotta, míg tűztámadásban új, saját rekordot ért el 24,01 másodperccel. Ezeket az időeredményeket összesítve rajunk az előkelő 6. helyezést érte el, ami néhány raj sokkal korszerűbb technikai felszereltségéhez viszonyítva is nagyon jó teljesítménynek számít.
 
 

Tűzoltóverseny Zalagyömörő, Csabrendek - 4.hely
(2014.06.14.)

Zalagyömörői ÖTE meghívásának eleget téve rajunkkal június 14-én részt vettünk "Csabrendek polgármesterének vándorserlegéért" kiírt tűzoltó versenyen, ahol a 4. helyezést értük el kismotorfecskendő szerelésben.
Zalagyömörőn a finom reggeli elfogyasztása után Csabrendekre indultunk a tűzoltók védőszentjének, Szent Flórián szobrának a koszorúzására, amit a tűzoltó felvonulás követett. Ezek után sorakozó, ünnepélyes megnyitó és mazsorett bemutató következett, majd kezdetét vette a tűzoltóverseny.
A tűzoltó rajoknak két versenyszámban kellett összemérni erejüket: staféta futásban és kismotorfecskendő v. osztottsugár-szerelésben. Az ebéd, majd a kiértékelés után Zalagyömörőn vacsorával fogadtak bennünket, amit kötetlen beszélgetés és szórakozás követett.

Ezúton szeretnénk megköszönni még egyszer a Zalagyömörői ÖTE-nek a szívélyes fogadtatást és vendéglátást. Nagyon jól éreztük magunkat!


Évet zárt a szervezetünk
Pénteken 2014.03.21-én került megrendezésre az évzáró taggyűlésünk a helyi kultúrházban.
Tűzoltóévzáró

 A tűzoltóévzárót megtisztelte jelenlétével Skrivánek Árpád a járási önkéntes tűzoltóság igazgatója, Csápai Nikoletta a nagymegyeri ÖTT titkára, Szabó Magdolna a helyi SZISZETA nyugdíjas klub elnöke és Csápai Gyöngyi a helyi Vöröskereszt képviselője.
Az évzárón Nagy János, a szervezet elnöke beszámolót tartott az elmúlt év eseményeiről, bemutattuk a 2014-es évi munkatervet és a pénztári beszámolót.
Az elmúlt évben községünk területén tűzeset nem történt. Szervezetünk tagjai május havában részt vettek községünkben a belvíz szivattyúzásában.
J
únius 10-től 12-ig részt vettünk a belvíz szivattyúzásában Komáromban az Erzsébet-szigeten. Tűzoltóink 12 óránként váltották egymást a helyszínen, így éjjel-nappal tudták szivattyúzni a vizet.
Június 15-én szervezetünk tagjai részt vettek Bősön a levonuló árvíz utáni munkálatokban.
Az árvízi munkálatokért szervezetünk belügyminiszteri kitüntetést és minden segítkező tagunk köszönőlevelet kapott. A járási önkéntes tűzoltóság minden árvízben segítkező tagunkat rangemelésben részesített.
 

     
Az elmúlt év eseményei:
     2013. május 11-én Nagykeszin megtartott járási versenyen rajunk a 6. helyezést érte el.
     2013. május 25-én részt vettünk Izsán a járási taktikai gyakorlaton.
     2013. augusztus 24-én négy csapat részvételével megrendeztük az I. Polgármesteri kupát, melyen a felnőtt csapatunk az 1. helyezést érte el. Egyéniben Végh Ervin a 4. helyezést érte el.
     2013. augusztus 25-én részt vettünk Izsapon a polgármesteri kupán, ahol az 5. helyezést értük el.
     2013. szeptember 17-én részt vettünk Lakszakállason a polgármesteri kupán, ahol a 8. helyezést értük el.
     2013. szeptember 24-én részt vettünk Izsán a tűzoltó versenyen.
 
      2013. március 24-én szervezetünk tagjai részt vettek községünkben a koszorúzáson.
                április 27-én szervezetünk tagjai részt vettek a községi hivatal által szervezett ”Tiszta falu, tiszta porta” elnevezésű
                akción.
                április 27-én a baráti tűzoltó egyesület zalagyömörői tisztségviselői meglátogatták községünket.
                április 30-án szervezetünk tagjai részt vettek a májusfa állításán.
                május 31-én szervezetünk tagjai részt vettek a májusfa kivételén     
                június 8-án szervezetünk tagjai részt vettek a falunap megszervezésében.

      2013. március 24-én szervezetünk tagjai részt vettek községünkben a koszorúzáson.
                április 27-én szervezetünk tagjai részt vettek a községi hivatal által szervezett ”Tiszta falu, tiszta porta” elnevezésű
                akción.
                április 27-én a baráti tűzoltó egyesület zalagyömörői tisztségviselői meglátogatták községünket.
                április 30-án szervezetünk tagjai részt vettek a májusfa állításán.
                június 25-én a polgármester kérésére szervezetünk tagjai részt vettek a halottasház előtti eresz festésén.
               augusztus 31-én részt vettünk a hagyományos Halászléfőző versenyen, ahol sült halat árultunk. Szervezetünk tagjai
               szökőkutat készítettek a halastó közepére, mely nagy sikert aratott a halászléfőző-verseny résztvevői között. 
               Itt fogadtuk a zalagyömörői vendégeinket.
               októberben részt vettünk I. és II. világháborús emlékmű megkoszorúzásán.
               december 15-én szervezetünk tagjai aktívan bekapcsolódtak a karácsony-váró műsorba.

Szervezetünk megköszönte Csápai Nikolettának és a SZISZETA nyugdíjas klubnak az I.Polgármesteri kupa megrendezésében nyújtott támogatást és a lebonyolításban nyújtott segítő munkát.
Komjáti István, szervezetünk parancsnoka rangemelésben részesítette azon tagjainkat, akik az elmúlt években aktívan részt vettek a tűzoltó-versenyeken. Ezután a jubilánsok köszöntése következett, majd Ferenczi László tavaj leköszönő elnökünket a szervezet tagsága egyhangúlag tiszteletbeli elnökké választotta. Ezt követően a vitára került a sor, ahol mindenki elmondhatta véleményét és észrevételeit a tagságnak. A vita után a határozati javaslat benyújtása következett, amit a tagság egyhangúlag elfogadott, majd a gyűlés lezárásra került.
Az évzáró hivatalos része után a szervezet gulyással mindenkit vendégül látott, amit kötetlen beszélgetés követett.

További képek az évzáróról: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.498229886943334.1073741835.249373541828971&type=1


I.Polgármesteri kupa Lakszakállas
Tűzoltó rajunk új egyéni rekorddal a 8. helyezést érte el az I.Polgármesteri kupán Lakszakállason a 23 férfi rajból álló mezőnyből.

További képek: I. Polgármesteri kupa - Lakszakállas


I. Polgármesteri és Szent Flórián kupa - Izsap
Rajunk 2013. augusztus 25-én az előkelő 5. helyezést érte el a 11 férfi rajból álló mezőnyből.

További képek: 1. Polgármesteri és Szent Flórián kupa 2013.augusztus 25. Izsap


Szilasi ÖTT versenye - I.Polgármesteri kupa

Szilason 2013.08.24-én szervezetünk a helyi önkormányzattal karöltve első alkalommal rendezte meg a Polgármesteri kupát. A versenyen négy tűzoltóraj vett részt, Perbete, Nagykeszi, Lakszakállas és a hazai raj. Meghívtuk továbbá testvérközségünk Zalagyömörő önkéntes tűzoltó raját, akik küldöttséggel képviselték a szervezetet. A versenyt megtisztelte Csontos Imre a komáromi hivatásos tűzoltóság vezetője valamint Skrivánek Árpád a járási önkéntes tűzoltóság igazgatója.
A rajok két versenyszámban mérettették meg magukat, staféta futásban és tűztámadásban. Mindkét versenyszámot kétszer kellett végrehajtani, és a jobbik időt vették a bírák figyelembe.
Stafétafutásban a legjobb időt a szilasi raj érte el, míg tűztámadásban a legjobb időt a perbetei raj érte el.
A két versenyszám idejének összesítése utáni végeredmény :
1.Szilas 
2.Perbete 
3.Nagykeszi 
4.Lakszakállas
 

Belvíz szivattyúzása Komáromban
 2013.06.10.-12. Hétfőtől szerdáig a belvizet szivattyúztuk Komáromban az Erzsébet-szigeten a Dunába. Tűzoltóink 12 óránként
váltották egymást a helyszínen, így éjjel-nappal folyamatosan tudtuk szivattyúzni a vizet. Összesen 12 tűzoltónk vett részt a bevetésen.
Képek a címre kattintva találhatóak: Belvíz szivattyúzása Komáromban

Taktikai gyakorlat - Izsa
2013. 05. 25-én taktikai gyakorlaton vettünk részt Izsán. A feltételezés szerint a DUMET s.r.o. területén (mely 8 hektáron terül el) szalmabálák égtek, mely veszélyeztetett egy 60m hosszú klimatizált épületet, melyben mezőgazdasági gépeket tartanak. A területen található továbbá sertéstelep és üzemanyag-töltő állomás is. A gyakorlaton PS12-es motorfecskendővel és B75-ös tömlőkkel vettünk részt, melyekkel bekapcsolódtunk a vízszállításba.
Képek: Taktikai gyakorlat - Izsa
Video: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xUKCnqkLQ8Q

Járási tűzoltóverseny Nagykeszi - 6. hely
2013.05.11-én részt vettünk a járási tűzoltóversenyen, ami Nagykeszin került megrendezésre. A tavalyi ifjúsági rajunk idén már a felnőtt kategóriában mérettette meg magát, mivel az ifjúsági kategóriából már kiöregedett. A 15 férfi és 2 női csapatból álló versenyen a rajunk az előkelő 6. helyezést érte el, ami a többi technikai felszereléshez képest nagyon jó eredménynek
számít, és további bizakodásra ad okot.

Megtartottuk a tűzoltóévzárót
Pénteken (2013. február 15-én) került megrendezésre az évzáró taggyűlés a helyi kultúrházban. 
Jelenlétével megtisztelte az évzárót Tóth Péter polgármester is. Az évzárón beszámolót tartottunk az elmúlt év eseményeiről, bemutattuk a 2013-as évi munkatervet és a pénztári beszámolót. Örömmel tudatjuk, hogy az elmúlt évben a községünkben tűzeset nem történt. Ifjúsági fiú csapatunk 1. helyezést érte el a járási tűzoltóversenyen Perbetén, és szintén az 1. helyezést érte el a Csabrendek vándorserlegéért megtartott polgármesteri kupán, melyre a zalagyömörői barátaink hívtak meg minket.
Társrendezőként részt vettünk több, a község által rendezett eseményen. 
Szervezetünk tagjai 2012. április 28-án aktívan részt vettek ¸¸Tiszta falu, tiszta porta´´ akcióban, melynek keretén belül a község tűzcsapjait is leellenőrizték. 2012. június 2-án aktívan részt vettünk a falunap megszervezésében. 2012. július 7-én részt vettünk a kavicsgödör tisztításában. Részt vettünk a búcsúi bál megszervezésében. 2012. október 26-án részt vettünk az emlékmű megkoszorúzásán, valamint  a karácsonyváró ünnepségen is. Ez évben részt szeretnénk venni legaláb egy felnőtt férfi rajjal a járási tűzoltó versenyen, a tűzcsapokat taktikai gyakorlat keretén belül akarjuk kipróbálni és segítséget szeretnénk nyújtani a község munkájában.
Az év végén lemondott elnöki tisztségéről Ferenczi László, aki több tíz éven keresztül volt a szervezetünk elnöke. A polgármester és a szervezet megköszönte eddigi munkásságát és egy ajándéktárggyal kedveskedett neki. Sok erőt és egészséget kívánunk!

A vezetőség az elnöki tisztség betöltésére Nagy János vezetőségi tagot, főgépészt javasolta, akit a tagság egyhangúlag meg is választott.
Ezt követte a vita, valamint a határozati javaslat bemutatása, amit a tagság egyhangúlag elfogadott. 
Az évzáró hivatalos része után a szervezet gulyással mindenkit vendégül látott, ami után süteményt is fogyaszthattunk. A finom süteményt a helyi cukrászda biztosította, amit ezúton is nagyon köszönünk.

Halastó tisztítás
(2012.08.27.)
Az idei nyáron a forró hőség és a csapadékhiány végett a helyi halastóból jelentős mennyiségű víz párolgott el és a maradék víz is nagyon felmelegedett. Ezért egy 1300 l/perc-es kismotorfecskendővel próbáltuk frissíteni a halak élővilágát, és oxigént juttatni a tó vizébe. Ezenkívül lehetőség nyílt megöntözni a tó körül ültetett fákat is, amiket a hőség szintén nagyon megviselt. Nagy nyomáson egy B sugárral szét próbáltuk nyomatni a hínár egy részét is több-kevesebb sikerrel, így megnövekedett a horgászok kapásainak a száma is. A kismotorfecskendőt egyébként a község vásárolta tavasszal belvizek és pincevizek elhárítására,amit szerencsére e célból még nem kellett használni, viszont ilyen hasonló célokra is kihasználható. 
Halastó tisztítás
 

Járási tűzoltóverseny Perbete - 1. hely
(2012.06.02.)
Ifjúsági tűzoltó csapatunk június 2-án a járási tűzoltóversenyen vett részt Perbetén, ahol a perbetei önkéntes tűzoltóság fennállásának 110. évfordulóját ünnepelte. Az eső istenei is ünnepeltek, ezért a csapatoknak esőben kellett végrehajtaniuk a feladataikat. Csapatunkat az eső sem rendítette meg, és minden akadályt leküzdve sikerült teljesíteni a feladatokat és megnyerni a versenyt.
 
Tűzoltóverseny Perbete
 
 

Szilasi ÖTT már a Facebookon is !
(2012. 05. 28.)
Mostantól a facebookon is szemmel követhetik egyesületünk működését még több képpel és videóval !
 

Tűzoltóverseny Csabrendeken - 1. hely
(2012. 05. 19.)
Szilasi Önkéntes Tűzoltó Testület ifjúsági raja az I. helyezést érte el Csabrendek polgármesterének vándorserlegéért rendezett önkéntes tűzoltók versenyén kismotorfecskendő szerelésben. Ezúton szeretnénk megköszönni Zalagyömörő testvértelepülésünknek, valamint Zalagyömörő Önkéntes Tűzoltó Egyesületének, Csabrendek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének és Tóth András-nak a meghívását és vendéglátását. Köszönjük, hogy ilyen felejthetetlen napon részt vehettünk és tovább növelhettük szakmai tapasztalatainkat.
 
Tűzoltóverseny Csabrendek, 1. hely
 

Ellenőriztük a tűzcsapokat
(2012.04.28.)
Szombaton a "Tiszta falu tiszta porta" keretén belül ellenőriztük a község tűzcsapjait. Találtunk olyan tűzcsapot, amit benőtt a gaz, be volt temetve vagy tele volt földdel. Ezeket a tűzcsapokat megtisztítottuk, majd megnyitottuk, hogy megbizonyosodjunk működőképességükről. A községben 3 megrongálódott tűzcsapot találtunk. Az elkövetkezendő időben ki fogjuk jelölni a tűzcsapok helyét, és a rossz tűzcsapokat meg fogjuk javíttatni. Megkérjük a lakosságot, hogy a tűzcsapok környékét tartsák tisztán, mert soha nem lehet tudni, mikor lesz rájuk szükség. Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a szilasi tűzoltóknak, akik részt vettek a község szebbé tételében és akik segítettek a tűzcsapokat hozzáférhetővé tenni.
 
 
További képek a galériában.

Feloldották a tűzgyújtási tilalmat
(2012. 04. 12.)
A járási tűzoltó és mentőszolgálat igazgatósága azonnali hatállyal feloldotta március 23-án elrendelt tűzgyújtási tilalmat.
A tiltást a szokatlanul száraz időjárás miatt kialakult fokozott tűzveszély tette indokolttá. Az időjárás alakulása lehetővé tette a tilalom visszavonását. Az általános tűzvédelmi előírások továbbra is érvényben maradnak. Ezek szerint erdős területeinken tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzrakó helyeken lehet és fokozottan kell ügyelni a tűz eloltására is.

Fokozott tűzgyújtási tilalom lépett érvénybe a komáromi járásban
(2012. 03. 23.)
 
Tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Járási Tűzoltóság Igazgatósága a komáromi járás egész területére, ami 2012. március 23-án, 12:00 órakor lépett érvénybe, mivel megnövekedett a füves tüzek előfordulása az elmúlt héten.
A fizikai személyekre vonatkozó § 14 bek. 2 törv. sz.314/2001 tűzvédelmi törvény szerint tiltja:
- a növényzet, fák és cserjék égetését,
- dohányzás vagy nyílt láng használatát fokozottan tűzveszélyes területeken,
- a tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
 

Baleset történt Szilason az Új év első perceiben
A nagymegyeri tűzoltó- és műszaki mentőállomás szolgálatban lévő tagjait éjfél után néhány perccel  közlekedési balesethez riasztották, mert Szilas belterületén fának csapódott egy személygépkocsi.
 
gh
Hodosi Tibor hadnagytól, a bevetés parancsnokától megtudtuk, hogy egységüket január elsején 0 óra 15 perckor riasztották a közlekedési balesethez.
Egy 33 év körüli lakszakállasi férfi a szilasi tónál áthajtott az úttest másik oldalára, majd hatalmas erővel az ott álló fának csapódott. Az elsődleges vizsgálódások szerint közepesen súlyos sérüléseket szenvedett az autóban egyedül utazó sofőr, akit a mentők a komáromi kórházba szállítottak.
A túl gyorsan vezető férfi alkoholos befolyásoltság alatt volt. Információink szerint az új évben ez a bevetés volt az első kivonulása a tűzoltóknak Szlovákiában.
További képek a galériában.
 
 

Tűzoltóévzáró
Szombaton (2011.december 17-én) került megrendezésre az évzáró taggyűlés a helyi kultúrházban. Az évzárót megtisztelte Skrivánek Árpád az ÖTT járási igazgatója, valamint Tóth Péter polgármester. Az évzárón az elmúlt év eseményeiről tartottunk beszámolót, megvitattuk a jövő évi tervezetet és újraválasztottuk a vezetőségi tagokat. Az elmúlt évben a községünkben tűzeset nem történt. A következő évben részt akarunk venni felnőtt és ifjúsági csapatunkal a tűzoltóversenyeken, a község tűzcsapjait akarjuk ellenőrizni és segítséget szeretnénk nyújtani a község munkájában. Az évzárón a résztvevők közül hatan kitüntetésben részesültek. A tűzoltóévzáró végén az újraválasztott vezetőség megtartotta alakuló ülését.
Képek a galériában.

Szalmakazal égett Lakszakállason
Szerdán (2011.7.13.) Lakszakállason a falu közelében kigyulladt egy szalmakazal. A tűzhöz a nagymegyeri hivatásos és a lakszakállasi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az oltást a szél is nehezítette, melynek következtében a kazal mögötti tarló is lángra kapott és gyorsan terjedt, valamint egy traktor pótkocsia is kigyulladt. A tűzoltóknak sikerült megfékezni a tűz továbbterjedését amiben egy traktor is segített. A pótkocsit is sikerült eloltani amit ezután elvontattak. Mivel a szalmakazalt már nem sikerült megmenteni, azt esti megfigyelés alatt hagyták elégni. A tüzet feltehetőleg egy traktorról lepattanó szikra okozta.
 

 
Kerületi verseny Nagysallón
 
2011. június 25-én (szombat) ifjúsági csapatunk az 5. helyezést érte el a kerületi versenyen, ahol csapatunk a komáromi járás ifjúsági csapatát is képviselte. A vereseny Nagysallón került megrendezésre. További képek a galériában.
 
Tűzoltóverseny Nagysalló
 

 
Győzelem !!!
 
Ma (2011.05.21-én) ifjúsági csapatunk az 1. helyezést érte el Marcelházán a járási versenyen, ami azt jelenti, hogy továbbjutottunk a kerületi versenyre, ami június 25-én Nagysallón kerül megrendezésre. További képek a galériában a 3. oldalon.
 
Marcelháza 1. hely
 

Jégtáblák közé szorult farkaskutyát mentettek ki Szilason
 
A tűzoltók kitolható létrát fektettek a vízre, majd halászcsizmában közelítették meg a kutyust. Sikerült kimenteni, majd átadták gazdájának.
Innen mentették ki a kutyust
Nagymegyeri tűzoltóság felvétele

Földrengés Szilason és a Dunántúlon
 
Az Euro-mediterrán Szeizmológiai Központ szerint a földmozgás erőssége meghaladta a 4,7-4,8-as értéket a Richter-skálán. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy viszonylag gyenge, anyagi károkat csak kivételes esetben okozó rengésről van szó, ami ugyanakkor tisztán érezhető. A hírek szerint a földrengés epicentrumában, a magyarországi Oroszlányban viszont igenis keletkeztek károk, több épület megrongálódott.  Budapesten két lakóházban is károk keletkeztek. A rengés epicentruma szakértők szerint mintegy húsz (más források szerint nyolc) kilométerrel lehetett a földfelszín alatt.
 

 

Szavazás

Ön be szokta tartani a tűzgyújtási tilalmat?
Nem
Igen
Asztali nézet